Nyheter och press

Nu är Arlandabanan reparerad och tågen går som vanligt

2023-10-09

Sedan den 2 oktober trafikeras åter Arlanda Central med fjärrtåg, regionaltåg och pendeltåg. Initialt gällde vissa hastighetsbegränsningar genom de nya växlar som monterats, men från den 9 oktober går tågen som vanligt. Anledningen till att reparationen dragit ut på tiden har varit svårigheten för infrastrukturförvaltaren att snabbt få fram ersättningsväxlar och sliprar till de som kördes sönder vid urspårningen tidigare i år.

EUs nya kapacitetsförordning

2023-09-28

AIAB har granskat EUs förslag till järnvägskapacitetsförordning och konstaterar att förslaget  säkerställer att kapacitet kan tilldelas så att trafiken på Arlandabanan kan fortsätta att drivas på nuvarande sätt. Såväl Trafikverket som A-Train AB  kan fortsätta tilldela kapacitet inom ramen för gällande avtal om Arlandabanan. AIAB har därför inget att invända mot den nya tågplaneprocess som föreslås av EU.

Kallelse till extra bolagsstämma

2023-09-26

Härmed kallas till extra bolagsstämma i Arlandabanan Infrastructure AB, org.nr 556481-2385.
Tid: Tisdag den 17 oktober 2023, kl 9.30
Plats: Clarion Hotel Arlanda Airport, rum Düsseldorf.

Nu är Arlanda Express tillbaka på spår 1 och 2

2023-08-21

Sedan den 14 augusti trafikerar Arlanda Express återigen spår 1 och 2 på Stockholms Central. Arlanda Express har också ökat frekvensen till fyra tåg i timmen. Den 9 oktober beräknas spåren på Arlandabanan vara helt reparerade och då kan all tågtrafik återigen trafikera Arlanda C. Fram till dess trafikeras Arlanda C enbart av Mälartåg. SJ och SL:s tågtrafik i riktning till och från Uppsala går fram till dess via Märsta.