Nyheter och press

Yttrande Detaljplan Sky City Syd

2021-11-08

AIAB anser att det är nödvändigt med en planbestämmelse som säkerställer Arlandabanans riksintresse genom ett förbud mot källarvåningar under ett visst djup närmast Arlandabanan

Kallelse till årsstämma 2021

2021-03-29

Kallelse till årsstämma i Arlandabanan Infrastructure AB 2021 finns nu publicerad på webbplatsen, se nedan.