Nyheter och press

Nominering av styrelse m.m.

2017-04-12

Nominering av styrelse samt andra förslag till beslut vid bolagsstämma i Arlandabanan Infrastructure AB.

Royalty till staten 2017

2017-03-23

Nu finns AIABs årsredovisning och hållbarhetsredovisning för 2016 publicerade. Av redovisningen framgår att Trigger Year 1 inträffade 2016, vilket medför att svenska staten nu har rätt till royalty från A-Train/Arlanda Express.

Den första royaltybetalningen sker 2017 och beräknas till 43 miljoner kronor. Totalt beräknas royaltyn fram till 2040 uppgå till 3,2 miljarder kronor.

Kallelse till årsstämma 2017

2017-03-23

Kallelse till årsstämma i Arlandabanan Infrastructure AB 2017 finns nu publicerad på webbplatsen, se nedan.