Nyheter och press

Rättelse angående marknadsutvecklingen

2016-11-24

På grund av felaktig rapportering till AIAB har fel uppgifter om marknadsutvecklingen för första halvåret 2016 presenterats i halvårsrapporten för 2016. Rätt uppgifter är följande:

 

• Totala antalet tågresenärer till och från Stockholm Arlanda Airport (Arlanda flygplats) ökade med 1,4%.

 

• Antalet tågresenärer som reste med SL:s pendeltåg till och från Arlanda flygplats ökade med 9,3 procent.

 

• Antal resenärer som reste till och från Arlanda flygplats med andra tågföretag än Arlanda Express ökade sammantaget med 5,5%.

Yttrande Höghastighetsjärnvägens finansiering och kommersiella förutsättningar SOU 2016:3

2016-04-26

AIAB har yttrat sig över Höghastighetsjärnvägens finansiering och Kommersiella förutsättningar SOU 2016:3.

Ny styrelseledamot i AIAB

2016-04-26

Britta Dalunde har utsetts till ny styrelseledamot i AIAB. Britta Dalunde har bl.a. tidigare varit SJ:s ekonomidirektör.

Kallelse till årsstämma 2016

2016-03-21

Kallelse till årsstämma 2016 samt årsredovisning och hållbarhetsredovisning för 2015 finns nu publicerad på webbplatsen.