Nyheter och press

Remissyttrande Ett gemensamt europeiskt järnvägsområde

2014-11-06

AIAB har avgett yttrande över Näringsdepartementets promemoria Ett gemensamt europeiskt järnvägsområde (Ds 2014:21).

Remissvar Neutral bolagsskatt - för ökad effektivitet och stabilitet (SOU 2014:40)

2014-10-23

AIAB motsätter sig Företagsskattekommitténs huvudförslag samt det alternativa förslag som presenteras i dess slutbetänkande “Neutral bolagsskatt – för ökad effektivitet och stabilitet, SOU 2014:40″.

A-Trains ägare har ändrat namn

2014-08-27

Portare Acquisition AB har ändrat namn till Portare 1 AB. Samtidigt har MEIF Stockholm AB, A-Trains ägare, ändrat namn till Portare 2 AB.

Portare ny ägare till A-Train AB

2014-07-10

Portare Acquisition AB (Portare) har förvärvat samtliga aktier i MEIF Stockholm AB, bolaget som äger A-Train AB.

 

Säljare är Macquarie European Infrastructure Fund som har ägt MEIF Stockholm AB sedan 2004 då bolaget förvärvade A-Train AB. Portare ägs av State Super, Sunsuper och SAFE. AIAB har godkänt överlåtelsen av aktierna till Portare. Godkännandet har föregåtts av en granskning av de nya ägarna samt en samordning med ägaren till AIAB.

 

Om de nya ägarna

 

STC Pooled Fund (State Super) är en australiensisk icke-vinstdrivande pensionsfond som förvaltar pensionstillgångar för offentligt anställda. State Super har bildat ett bolag i Luxemburg, Ipanema Capital Markets S.a.r.l, som äger 37,5 % av aktierna i Portare.

 

Sunsuper Pooled Superannuation Trust (Sunsuper) är en av Australiens största pensionsfonder. Sunsuper äger 25 % av aktierna i Portare.

 

State Administration of Foreign Exchange (SAFE) är ett underdepartment till kinesiska regeringen med ansvar för kinesiska statens utlandsplaceringar. SAFE kontrolleras av kinesiska centralbanken, som har uppdragit åt SAFE att förvalta dess utländska placeringar. Vid investeringar i fastigheter och infrastruktur i Europa företräds SAFE av det engelska dotterbolaget Ginko Tree Investment Ltd (GTIL). SAFE/GTIL har för transaktionen bildat tre bolag i Luxemburg, varav ett av bolagen, JCSS Arrow S.a.r.l, äger 37,5 % av aktierna i Portare.