Nyheter och press

AIAB har yttrat sig över åtgärdsplan 2014-2025

2013-09-27

Arlandabanan Infrastructure  har beretts möjlighet att inkomma med synpunkter på Trafikverkets förslag till Åtgärdsplan 2014-2025.

Samråd Översiktsplan 2014 för Sigtuna kommun

2013-09-16

Arlandabanan Infrastructure AB har lämnat yttrande över Sigtuna kommuns förslag till Översiktsplan 2014.

AIAB kan inte tillstyrka att bygglov beviljas

2013-09-09

Preem och Burger King har ansökt om bygglov i anslutning till Arlandabanan i Rosersberg, Vallstanäs 2:4/2:343. Gällande detaljplan föreskriver att det ska finnas ett kontrollprogram för att det ska beviljas bygglov. Något sådant kontrollprogram finns inte framtaget. AIAB anser därför att bygglov inte kan beviljas på de handlingar som lämnats in. Vad ett kontrollprogram ska omfatta har AIAB redovisat i yttrandena till Sigtuna kommun.

Samråd om förlängning av Spårväg City

2013-06-28

Arlandabanan Infrastructure har lämnat yttrande om förlängning av Spårväg City från Kungsträdgården till Sergels torg/T-Centralen.