Nyheter och press

Järnvägsplan för Överlämningsbangård i Rosersberg, Sigtuna kommun

2011-10-21

Arlandabanan Infrastructure har yttrat sig över Trafikverkets utställningshandling avseende järnvägsplan för överlämningsbangård i Rosersberg, Sigtuna kommun.

Interpellationsdebatt om Arlandabanan

2011-09-28

Infrastrukturminister Catharina Elmsäter-Svärd deltog den 27 september i interpellationsdebatt om Arlandabanan.

Rosersbergs trafikplats

2011-09-14

För närvarande pågår utbyggnaden av trafikplats Rosersberg. Utbyggnaden av nya ramper i anslutning till E4:an sker nära Arlandabanan och kommer att i viss utsträckning påverka trafiken på banan. Det är Trafikverket som ansvarar för utbyggnaden av trafikplatsen. För att säkra att genomförandet av byggprojektet sker på ett säkert sätt har ett särskilt genomförandeavtal slutits mellan Arlandabanan Infrastructure AB, A-Train och Trafikverket.

Trafikverkets kapacitetsutredning

2011-09-14

Arlandabanan Infrastructure AB har yttrat sig över Trafikverkets kapacitetsutredning.