Nyheter och press

Arlanda Express kör halvtimmestrafik morgon och kväll

2020-04-08

Till följd av att nästan all flygtrafik på Arlanda har dragits in är det få passagerare som åker med Arlanda Express. Nu minskar därför Arlanda Express trafiken till den avtalade miniminivån.

 

Mellan kl. 06:00 – 09:00 och kl. 16:00 – 19:00 körs halvtimmestrafik. Resten av trafikdygnet körs entimmestrafik.  Från Stockholms Central avgår första tåget kl. 05:05 och sista tåget avgår kl. 22:05. Från Arlanda avgår första tåget kl. 05:35 och sista tåget avgår kl. 22:35.

 

Vid månadsskiftet mars/april var antalet resande på Arlanda Express i genomsnitt 10-12 personer per avgång i halvtimmestrafik. Ingen tur hade mer än 47 resenärer.

Komplettering till kallelse till årsstämman

2020-04-06

Kallelsen till årsstämman 2020 för Arlandabanan Infrastructure AB kompletteras med följande beslutsförslag.

Revisionsberättelse för 2019

2020-03-31

Revisionsberättelse för Arlandabanan Infrastructure AB har nu publicerats.

Kallelse till årsstämma 2020

2020-03-25

Kallelse till årsstämma i Arlandabanan Infrastructure AB 2020 samt förslag till riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare är nu publicerade. Nomineringar till styrelsen finns i kallelsen.