Nyheter och press

Arlanda Express kör halvtimmestrafik

2020-06-24

Sedan den 22 juni kör Arlanda Express halvtimmestrafik hela dagen. Det är en ökad turtäthet jämfört med tidigare period då nästan all flygtrafik på Arlanda hade dragits in. Då körde Arlanda Express enbart halvtimmestrafik morgon och kväll samt timmestrafik övriga tider.

 

Arlandabanan Infrastructure och A-Train har nu kommit överens om att öka miniminivån i avtalet till halvtimmestrafik hela dagen för att möta det ökande resandet som förväntas bli följden när reserestriktionerna med anledning av Coronapandemin lättar.

AIAB avstyrker förslag till detaljplan i Rosersberg

2020-06-18

AIAB har yttrat sig över detaljplanen för Vattenland i Rosersberg. AIAB avstyrker att förslaget till detaljplan genomförs.

Arlanda Express kör halvtimmestrafik morgon och kväll

2020-04-08

Till följd av att nästan all flygtrafik på Arlanda har dragits in är det få passagerare som åker med Arlanda Express. Nu minskar därför Arlanda Express trafiken till den avtalade miniminivån.

 

Mellan kl. 06:00 – 09:00 och kl. 16:00 – 19:00 körs halvtimmestrafik. Resten av trafikdygnet körs entimmestrafik.  Från Stockholms Central avgår första tåget kl. 05:05 och sista tåget avgår kl. 22:05. Från Arlanda avgår första tåget kl. 05:35 och sista tåget avgår kl. 22:35.

 

Vid månadsskiftet mars/april var antalet resande på Arlanda Express i genomsnitt 10-12 personer per avgång i halvtimmestrafik. Ingen tur hade mer än 47 resenärer.

Komplettering till kallelse till årsstämman

2020-04-06

Kallelsen till årsstämman 2020 för Arlandabanan Infrastructure AB kompletteras med följande beslutsförslag.