Nyheter och press

Komplettering till kallelse till årsstämman

2020-04-06

Kallelsen till årsstämman 2020 för Arlandabanan Infrastructure AB kompletteras med följande beslutsförslag.

Revisionsberättelse för 2019

2020-03-31

Revisionsberättelse för Arlandabanan Infrastructure AB har nu publicerats.

Kallelse till årsstämma 2020

2020-03-25

Kallelse till årsstämma i Arlandabanan Infrastructure AB 2020 samt förslag till riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare är nu publicerade. Nomineringar till styrelsen finns i kallelsen.

 

 

Tillfälligt sänkta minimikrav på Arlanda Express turtäthet

2020-03-20

AIAB har idag godkänt ett önskemål från A-Train AB att tillfälligt sänka minimikraven på Arlanda Express turtäthet.

 

De nya minimikraven som gäller fram till den 14 april 2020 är:

  • Två tåg i timmen mellan kl. 06.00-09.00 på morgonen och kl. 16.00-19.00 på kvällen samt
  • Ett tåg i timmen mellan kl. 05.00-06.00, 09.00-16.00 samt 19.00-23.00.
  • Mellan kl. 23.00 och 05.00 går inga tåg.

 

Skälet till att godkänna begäran är den mycket stora minskning i resandet som uppstått till följd av nedstängningen av flygtrafiken till och från Arlanda flygplats som i sin tur är en effekt av åtgärder för att minska Coronavirusets spridning.

 

A-Train (Arlanda Express) har meddelat att man från och med lördagen den 21 mars till och med 13 april kommer att trafikera med halvtimmestrafik, vilket är betydligt tätare än den miniminivå som AIAB har godkänt.