Nyheter och press

EUs nya kapacitetsförordning

2023-09-28

AIAB har granskat EUs förslag till järnvägskapacitetsförordning och konstaterar att förslaget  säkerställer att kapacitet kan tilldelas så att trafiken på Arlandabanan kan fortsätta att drivas på nuvarande sätt. Såväl Trafikverket som A-Train AB  kan fortsätta tilldela kapacitet inom ramen för gällande avtal om Arlandabanan. AIAB har därför inget att invända mot den nya tågplaneprocess som föreslås av EU.

Kallelse till extra bolagsstämma

2023-09-26

Härmed kallas till extra bolagsstämma i Arlandabanan Infrastructure AB, org.nr 556481-2385.
Tid: Tisdag den 17 oktober 2023, kl 9.30
Plats: Clarion Hotel Arlanda Airport, rum Düsseldorf.

Nu är Arlanda Express tillbaka på spår 1 och 2

2023-08-21

Sedan den 14 augusti trafikerar Arlanda Express återigen spår 1 och 2 på Stockholms Central. Arlanda Express har också ökat frekvensen till fyra tåg i timmen. Den 9 oktober beräknas spåren på Arlandabanan vara helt reparerade och då kan all tågtrafik återigen trafikera Arlanda C. Fram till dess trafikeras Arlanda C enbart av Mälartåg. SJ och SL:s tågtrafik i riktning till och från Uppsala går fram till dess via Märsta.

Arlanda Express flyttar till Spår 10

2023-06-30

Under sommaren kommer Arlanda Express att flytta till Spår 10 på Stockholms Central. Det gäller perioden 1 juli till den 14 augusti 2023. Orsaken till flytten är dels att Trafikverket ska bygga om växlar och spår norr om Centralstationen som gör att Arlanda Express ordinarie spår inte kan användas, dels att Jernhusen och fastighetsägaren som äger byggnaden ovanför spår 1 och 2 ska förbättra brandskyddet på byggnadens undersida, vilket också gör att Arlanda Express ordinarie plattform och spår inte kan användas. Trafikverkets ombyggnad av spårsystemet innebär också kraftigt reducerad kapacitet för ankommande och avgående tåg på Centralstationen, vilket medför att Arlanda Express bara kan trafikera med högst tre tåg i timmen i vardera riktning under sommaren. Särskild skyltning som visar vägen till Arlanda Express och extra bemanning med värdar som bistår resenärerna kommer att placeras ut på Centralstationen.