Länkar

International Air Rail Organisation

Medlemsorganisation för företag och organisationer som planerar, utvecklar, bygger och driver järnvägstrafik till flygplatser.

Riksdagen

Riksdagen är den högsta beslutande församlingen i vårt land. Svenska folket väljer vart fjärde år 349 personer som ska företräda dem i riksdagen.

Regeringen

Regeringen styr riket och ansvarar inför riksdagen. Regeringen förvaltar statligt ägda bolag.

Transportstyrelsen

Transportstyrelsen arbetar för att uppnå god tillgänglighet, hög kvalitet, säkra och miljöanpassade transporter inom järnväg, luftfart, sjöfart och väg.