Styrelse

Arlandabanan Jan Olson

Jan Olson

Styrelseordförande
I styrelsen sedan 2014

 

Född: 1950

 

Övriga styrelseuppdrag:

Styrelseordförande Luftfartsverket (LFV) och Märsta Förenade AB.
VD i Olseruds Consulting AB.

Arlandabanan Brita Dalunde

Britta Dalunde

I styrelsen sedan 2016

 

Född: 1958

 

Övriga styrelseuppdrag:

Styrelseordförande i Cereb AB, Chorus AB och Pamagi Advisory AB,

JustBeforeTime AB och Straight Talk AB.

Styrelseledamot i ForSea AB, Global Ports Investments PLC

och Projektengagemang Sweden AB, Swedgas AB och Werum AB samt

styrelsesuppleant i OF Huset i Stockholm AB.

Arlandabanan Lars-Erik Fredriksson

Lars Erik Fredriksson

Bolagsförvaltare Näringsdepartementet

I styrelsen sedan 2015

 

Född: 1964

 

Övriga styrelseuppdrag:

Styrelseordförande i OECD Working Party on State Ownership and Practices, styrelseledamot i EUROFIMA European

Company for the Financing of Railroad, Rolling Stock, Svevia AB, Vasallen AB, Statens Bostadsomvandling AB, Svensk-Danska Broförbindelsen SVEDAB AB samt Öresundsbroskonsortiet.

Arlandabanan Malin Sundvall

Malin Sundvall

Chefsjurist LKAB

I styrelsen sedan 2017

 

Född: 1973

 

Övriga styrelseuppdrag:

Styrelseledamot i Svensk-Danska Broförbindelsen SVEDAB AB och i Öresundsbroskonsortiet.