Styrelse

Arlandabanan Jan Olson

Jan Olson

Styrelseordförande
I styrelsen sedan 2014

 

Född: 1950

 

Övriga styrelseuppdrag:

VD i Olseruds Consulting AB.

Arlandabanan Brita Dalunde

Britta Dalunde

I styrelsen sedan 2016

 

Född: 1958

 

Övriga styrelseuppdrag:

Specialfastigheter Sverige AB (ledamot)
Nordion Energi AB (ledamot)
Styrelseordförande i Chorus AB
Nilar International AB (ledamot).

Arlandabanan Malin Sundvall

Malin Sundvall

Chefsjurist LKAB

I styrelsen sedan 2017

 

Född: 1973

 

Övriga styrelseuppdrag:

Styrelseledamot i Svensk-Danska Broförbindelsen SVEDAB AB och i Öresundsbroskonsortiet.

 

Tomi Lakkonen

Kansliråd Regeringskansliet

I styrelsen sedan 2023

 

Född: 1983

 

Övriga styrelseuppdrag: