Finansiell information

Arlandabanan Infrastructure AB:s finansiella information omfattar årsredovisning för hela kalenderåret och delårs-rapport för första halvåret.

 

Sedan 2010 lämnar bolaget också en hållbarhetsredovisning enligt GRI som är översiktligt granskad av utomstående revisorer.

 

Arlandabanan Infrastructure AB lämnar sedan 2020 endast en sammanhållen rapport där såväl hållbarhetsredovisningen som årsredovisningen ingår. Tidigare rapporterades detta i separata rapporter.