Arlandabanan

Välkommen till
Arlandabanan Infrastructure

– ett hållbart resande som bidrar till tillväxt

Aktuellt

2022-05-02

På årsstämman  den 27 april 2022 utsågs Erik Mattsson, Näringsdepartementet, till ny styrelseledamot ...

2022-03-30

Kallelse till årsstämma i Arlandabanan Infrastructure AB 2022 finns nu publicerad på webbplatsen, se ned...

2021-11-08

AIAB anser att det är nödvändigt med en planbestämmelse som säkerställer Arlandabanans riksintresse g...

Rapporter

Hållbarhetsredovisning och årsredovisning 2021
Hållbarhetsredovisning och årsredovisning 2020
Delårsrapport jan-jun 2021

Arlandabanan Infrastructure AB (AIAB) är ett statligt bolag som äger och förvaltar Arlandabanan. Arlandabanan knyter samman Stockholm och Uppsala med Arlanda.

 

Vår vision är ett hållbart resande till och från Arlanda som bidrar till tillväxt genom att erbjuda ett resealternativ till bilen som är snabbt och tidssäkert, prisvärt och klimatsmart. Under 2019 har 5,8 miljoner resande tagit tåget till eller från Arlanda som sparat in 7 864 ton koldioxid från vägtrafik som annars blivit utförd.