Arlandabanan

Välkommen till
Arlandabanan Infrastructure

– ett hållbart resande som bidrar till tillväxt

Aktuellt

2023-10-09

Sedan den 2 oktober trafikeras åter Arlanda Central med fjärrtåg, regionaltåg och pendeltåg. Initialt ...

2023-09-28

AIAB har granskat EUs förslag till järnvägskapacitetsförordning och konstaterar att förslaget  säker...

2023-09-26

Härmed kallas till extra bolagsstämma i Arlandabanan Infrastructure AB, org.nr 556481-2385.
Tid: Ti...

Rapporter

Delårsrapport jan-jun 2023
Hållbarhetsredovisning och årsredovisning 2022
Delårsrapport jan-jun 2022

Arlandabanan Infrastructure AB (AIAB) är ett statligt bolag som äger och förvaltar Arlandabanan. Arlandabanan knyter samman Stockholm och Uppsala med Arlanda.

 

Vår vision är ett hållbart resande till och från Arlanda som bidrar till tillväxt genom att erbjuda ett resealternativ till bilen som är snabbt och tidssäkert, prisvärt och klimatsmart. Under 2022 har 4,5 miljoner resande tagit tåget till eller från Arlanda som sparat in 5 119 ton koldioxid från vägtrafik som annars blivit utförd.