Arlandabanan

Välkommen till
Arlandabanan Infrastructures nya webb

– här hittar du alla nyheter och aktuell information

Aktuellt

2020-04-08

Till följd av att nästan all flygtrafik på Arlanda har dragits in är det få passagerare som åker med ...

2020-04-06

Kallelsen till årsstämman 2020 för Arlandabanan Infrastructure AB kompletteras med följande beslutsför...

2020-03-31

Revisionsberättelse för Arlandabanan Infrastructure AB har nu publicerats.

Rapporter

Årsredovisning 2019
Hållbarhetsredovisning 2019
Delårsrapport jan-jun 2019

Arlandabanan Infrastructure AB (AIAB) är ett statligt bolag som äger och förvaltar Arlandabanan. Arlandabanan knyter samman Stockholm och Uppsala med Arlanda.

 

Vår vision är ett hållbart resande till och från Arlanda som bidrar till tillväxt genom att erbjuda ett resealternativ till bilen som är snabbt och tidssäkert, prisvärt och klimatsmart. Under 2019 har 5,8 miljoner resande tagit tåget till eller från Arlanda som sparat in 7 864 ton koldioxid från vägtrafik som annars blivit utförd.