Arlandabanan

Välkommen till
Arlandabanan Infrastructure

– ett hållbart resande som bidrar till tillväxt

Aktuellt

2024-04-24

Två nya ledamöter har utsetts till styrelsen i Arlandabanan Infrastructure AB. Den nya styrelsen består ...

2024-04-02

Under våren och sommaren 2024 kommer det att råda begränsad framkomlighet för resenärer som avgår och...

2024-03-28

Nu är AIABs Hållbarhetsredovisning och Årsredovisning för 2023 publicerad. Du hittar den under flikarna...

Rapporter

Hållbarhetsredovisning och årsredovisning 2023
Delårsrapport jan-jun 2023
Hållbarhetsredovisning och årsredovisning 2022

Arlandabanan Infrastructure AB (AIAB) är ett statligt bolag som äger och förvaltar Arlandabanan. Arlandabanan knyter samman Stockholm och Uppsala med Arlanda.

 

Vår vision är ett hållbart resande till och från Arlanda som bidrar till tillväxt genom att erbjuda ett resealternativ till bilen som är snabbt och tidssäkert, prisvärt och klimatsmart. Under 2022 har 4,5 miljoner resande tagit tåget till eller från Arlanda som sparat in 5 119 ton koldioxid från vägtrafik som annars blivit utförd.