Arlandabanan

Välkommen till
Arlandabanan Infrastructure

– ett hållbart resande som bidrar till tillväxt

Aktuellt

2021-03-29

Kallelse till årsstämma i Arlandabanan Infrastructure AB 2021 finns nu publicerad på webbplatsen, se ned...

2020-10-29

Arlandabanan Infrastructure AB (AIAB) har gemensamt med Svensk-Danska Broförbindelsen SVEDAB AB (Svedab) l...

2020-09-10

AIAB har yttrat sig över samrådsredogörelse 2020-04-29, samt kompletterande samråd från maj 2020 och f...

Rapporter

Hållbarhetsredovisning och årsredovisning 2020
Delårsrapport jan-jun 2021
Hållbarhetsredovisning 2019

Arlandabanan Infrastructure AB (AIAB) är ett statligt bolag som äger och förvaltar Arlandabanan. Arlandabanan knyter samman Stockholm och Uppsala med Arlanda.

 

Vår vision är ett hållbart resande till och från Arlanda som bidrar till tillväxt genom att erbjuda ett resealternativ till bilen som är snabbt och tidssäkert, prisvärt och klimatsmart. Under 2019 har 5,8 miljoner resande tagit tåget till eller från Arlanda som sparat in 7 864 ton koldioxid från vägtrafik som annars blivit utförd.